Делятинський ліцей №2

Делятинської селищної ради

Підтримка батьків та дітей під час війниhttps://www.unicef.org/ukraine/parents-children-support-during-military-actions?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw5ImwBhBtEiwAFHDZx1PvOaYm5fR6ZyruHbJR0TXlPPWtQT3b0nKqvBJaTEddNAzsQRlRXRoCIw0QAvD_BwE

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ

Турбота про підростаюче покоління хвилює кожного. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини.
На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання та розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці згідно із законом України від 26 квітня 2001 р. «Про охорону дитинства» (ст. 12).
Законодавство України, а саме СК в ст. 150, визначає, що батьки зобов’язані виховувати дитину у дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, зобов’язані поважати дитину, готувати її до самостійного життя. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування про неї. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, фізичні покарання, а також застосування інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Витяг з Малої Конституції школи:

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;
 • звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;
 • вимагати від дирекції школи створення умов для забезпечення повноцінного навчального процесу;
 • захищати в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.
Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов; культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти у закладі освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;
 • контролювати зовнішній вигляд учнів перед виходом до школи;
 • відвідувати класні та загальношкільні батьківські збори, брати участь у різних шкільних заходах, допомагати школі;
 • забезпечувати щоденне відвідування дітьми школи.
 • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
Школа подає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.
У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, заклад освіти може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.
Батьки несуть відповідальність за:
 • антипедагогічні дії щодо дітей;
 • небажання створити дитині належні умови для становлення гармонійно розвиненої особистості;
 • зневажливе та неетичне ставлення до особистості вчителя чи педагогічного колективу;
 • ігнорування рішень шкільної та педагогічної рад, батьківського комітету класу, пов’язаних з вирішенням питань навчання та виховання.